NEWS08

2014

-

11

关于登山节捡拾垃圾环节取消的通知

2014-11-08

作者:


由于连日的恶劣天气,游步道各路段相对湿滑,考虑到各个选手的安全问题,特取消业余组比赛环节中的捡拾垃圾环节,请大家相互转告!!

 

                                                              镇海九龙湖景区

                                                               2014年11月8日