NEWS28

2016

-

09

闭园更正通知

2016-09-28

作者:


亲爱的游客朋友:

    因目前景区受台风“鲇鱼”影响不大,经评估除游船停航,其余项目正常开放.另景区将根据实时情况调整景区状态,实时动态请关注景区相关信息平台或来电咨询,景区咨询电话:0574-86533965,不妥之处,敬请谅解!

                                                                                   
                                                                                   九龙湖旅游度假区
                                                                                      2016年9月28日