NEWS22

2015

-

09

这个秋天,来九龙湖和汪星人一起“暴走”吧

2015-09-22

作者:


 

 

活动详情

报名时间:即日起至9月27日中午12点               活动时间:2015-10-01 09:00至2015-10-03 16:00

报名网站:http://bz.gutou.com/match/99.html

比赛时间:10月1日14:30-16:00    10月2日10:00-11:30、14:30-16:00    10月3日10:00-11:30、14:30-16:00
报名人数:240人(人数有限,抓紧机会哦)         活动地点:九龙湖游客服务中心前广场内

 

 

"小预告

 

活动小预告火热出炉

 

 

听说,还有很多福利哦!!

 

 

想报名,就赶快来扫我吧!!

 

 

重要的事情说三遍:

十一,来九龙湖,“暴走”汪星人吧!

十一,来九龙湖,“暴走”汪星人吧!

十一,来九龙湖,“暴走”汪星人吧!